Домейн Бойар Мавруд 2015 750 мл

Домейн Бойар Мавруд 2015 750 мл

Описание

Произход: Bulgaria

ласическа технология за производство на червено вино - ронкане и мачкане на гроздето. Контролирана ферментация с твърдите части 7-8 дни при температура 20-26 градуса. Малолактична ферментация с чиста култура бактерии

£8.99
Купи