Амулет ПОЗНАНИЕ

Амулет ПОЗНАНИЕ

Описание

Амулет с връзка и легенда
Знакът е създаден през 2000 г. като официален тотем за багатурите и техните приятели. В знака са закодирани множество символи. Формата на амулета е яйцевидна – изначалната форма на живот и вечност. Вътре е вписан Аз-ът, който е първата буква от българската писменост. Аз-ът също е и символ на Меча Бага Тур, който обединява двете половини на живота – ИН и ЯН

£6.99
Купи