Амулет УСПЕХ

Амулет УСПЕХ

Описание

Амулет с връзка и легенда
„…Дойдох да видя мъжа, заради когото кон като този е готов да умре. Връщам се доволен — човек като тебе заслужава кон като този.” Има много сказания за Kан Аспарух и верния му кон. Едно от тях гласи, че когато прекосили Дунав той се изправил пред многобройната си армия и им казал, че само благодарение на конете си са преодолели успешно това предизвикателство.

£6.99
Купи