Непрочетена книга за здравето Ние победихме рака

Непрочетена книга за здравето. Ние победихме рака!

Описание

Една книга на Ади и Милен Цанови
От авторите: Твоческият подход в нашата Книга е необичаен. Той е смесица от информативна дидактика на важни знания за Здравето на човека, малко публицистика и откровен роман за предизвикателството "диагноза рак", което изживяхме и продължаваме да изживяваме с нашата Житейска Мисия в помощ на хората, наречена "Удоволствието да бъдем здрави! БЪДИ ПРОМЯНАТА!".

Написахме книгата откровено, на обикновен разбираем език, който не съдържа завоалирани научни понятия, които само пречат на хората да виждат Истината за Здравето. Искаме знанието, което имаме ние, натрупано с конкретна практика, и което може да се окаже полезно за много хора, да достигне до всеки – и до онзи, който вече знаем много, и до онзи, който прави първите си крачки към познанието за Здравето на човека.

"Нашата книга ще ви обърка, може би на места смути, в други ще ви развесели или пък въведе в дълбоки размисли за Живота, който живеем и начина по-който го живеем."

Книгата ни има една единствена цел, която се прехвърля в различни състояния, за да се затвръди. И целта е да разкаже Нашата история и Пътя на Промяната, по който поехме, благодарение на диагнозата "рак". Не се шокирайте! Да! Благодарение на рака. Всеки един от читателите с прочита на книгата разбира защо именно "благодарение на рака"...

Наша книга се роди много преди да бъде написана. Тя беше написана в съзнанието ни, в сърцата ни. Дойде време да я споделим - да проведем този дружески разговор с хората на тема Здраве. Нашата книга няма за цел да поучава, наставлява или омаловажава усилията, които хората вече полагат за своето Здраве. Нейната основна цел е да помогне на хората да повярват, че ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО.

£12.99
Купи