Научи твоите пътни знаци

Научи твоите пътни знаци

Описание

В превод.
Всички пътни знаци в Англия, в превод на български език, с описания.
Подготовка за шофьори.
Научи твоите пътни знаци.
Превод от английски - Даниел Георгиев

£12.00
Купи